Plasma d’argó acoblat inductivament amb espectrometria de masses

icp

El plasma d’argó acoblat inductivament amb espectrometria de masses (ICP-MS) és una tècnica analítica multielemental que la seva principal característica és que posseeix uns límits de detecció per a la majoria dels elements d’unes poques ppb-ppt, la qual cosa la fa ideal per a l’anàlisi d’elements a nivell traça i ultratraça, a més és capaç de proporcionar mesures qualitatives i quantitatives.
També la possibilitat de realitzar determinacions semicuantitativas, d’elements dels quals no es disposa d’un patró, amb un error inferior al 15%. Per això és probablement, la tècnica més adequada per al control analític de la contaminació ambiental per traces de metalls.

Llegir més»