VII CONCURS DE FOTOGRAFIA MATEMÀTICA DE L’INS ISAAC ALBÉNIZ

Utilitzem les Matemàtiques tots els dies, al treball, al supermercat o a l’autobús. Per què no fotografiar-les? Us convidem a compartir amb nosaltres les vostres fotografies amb alguna relació amb les matemàtiques i la geometria.

TEMA

Qualsevol situació on veieu matemàtiques, números, àlgebra, estadística, probabilitat, jocs d’atzar, anàlisis, topologia, geometria, etc.
Les imatges han de estar ben compostes i s’ha de fer evident el que voleu ressaltar.

Han de ser inèdites!!!

PRESENTACIÓ DE LES IMATGES

1. Fotografia amb una mida DIN-A 5 amb marge blanc de 2cm. (13x18cm aprox.)
2. Un sobre petit tancat a l’interior d’un de gran que podeu demanar a consergeria, on estiguin les dades de l’autor/ra: Nom, cognom i curs.
3. Títol de la fotografia i/o lema, escrit en un paper blanc , junt amb el pseudònim de l’autor/a. Aquest paper també ha d’estar dins del sobre gran.
4. Envieu una copia digital NOMÉS en aquest correu: aserra35@xtec.cat
5. S’admetran 3 fotografies com a màxim per alumne/a.
6. A consergeria hi haurà una capsa habilitada per desar les vostres imatges.

MODALITATS

PREMI GENERAL i/o PREMI VIATGES

Poden participar els alumnes de 3r, 4t i batxillerat.

CATEGORIES

A – GENERAL
B – VIATGES

PREMIS

Val de 30, 20 o 10 euros

JURAT
Membres del departament de matemàtiques.

RECEPCIÓ DE FOTOGRAFIES

Fins al 13 de abril de 2020 aquest inclòs.

Notes Importants

1. Les fotografies hauran de ser inèdites. No s’admetran fotografies que hagin estat premiades en altres concursos o estiguin participant actualment en altres concursos semblants.
2. Les obres quedaran en propietat de l’institut, que es reserva el dret d’ editar-les i utilitzar-les, sense ànim de lucre i fent sempre menció de ’autor/a de les mateixes.
3. L’INS Isaac Albéniz no es fa responsable de les reclamacions que es puguin produir per drets d’imatge de tercers.
4. La decisió del jurat es farà pública a l’abril o maig. La decisió del jurat serà inapel•lable. Si fos el cas, el jurat pot declarar deserts tots o alguns dels premis.
5. La participació en el concurs implica l’acceptació de les presents bases.