Matèries optatives

En aquest enllaç podreu trobar l’accés al detall de les matèries optatives que oferta el nostre centre.

Tal i com diu a la pàgina, hi podeu accedir com a visitants.