La música al nostre institut

En consonància amb el compositor que dóna nom al nostre centre, la música forma part intrínseca de la vida de l’institut i és un dels eixos vertebradors del nostre projecte. El fet de ser el centre de referència del Conservatori professional de Badalona ha afavorit una coordinació constant amb aquesta entitat i la presència de músics entre els nostres alumnes, que es beneficien de les convalidacions i els horaris adaptats per compaginar els dos estudis.

Aquesta situació actual, de la qual ens enorgullim, no és pas flor un dia, té al darrera anys d’evolució i creixement compartit, d’assoliment de fites cada vegada més enllà.