Documentació del centre

Projecte Lingüístic del Centre, Projecte  Educatiu de Centre i les Normes d’Organització i Funcionament de Centre.