100% d’admis au DELF!

100% d’admis au DELF!

Els alumnes de Francès de 4t d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat van examinar-se a l’abril dels mòduls del DELF A2, B1 i B2 i tots ells (19 alumnes en total) van aprovar l’examen. Le travail porte toujours ses fruits. Toutes nos félicitations pour votre réussite!