Estudis

Oferta educativa

 • ESO: 12-16 anys
 • BATXILLERAT: (16-18 anys) En les modalitats:

– Ciències de la Naturalesa i de la Salut.
– Humanitats i Ciències Socials.
– Tecnologia.

Preparació intensiva per a les Proves d’Accés a la Universitat.

Projecte educatiu

 • Potenciació de les noves tecnologies (informàtica) en totes les àrees curriculars.
 • Orientació de l’alumne/a mitjançant proves inicials de nivell, tutories individualitzades i  assessorament psicopedagògic.
 • Potenciació de l’aprenentatge de les llengües estrangeres (anglès i francès). Intercanvis escolars amb França.
 • Contacte permanent amb la família a través d’entrevistes individuals i col·lectives al llarg del curs, així com comunicació telefònica i missatges SMS a través del mòbil que permeten tenir-la informada de qualsevol incidència, per petita que sigui.
 • Tractament de la diversitat: aula d’acollida pels alumnes nouvinguts, grups reduïts i flexibles.
 • Control diari d’assistència i avís telefònic en cas d’absència de l’alumne/a.Servei de biblioteca a l’hora de l’esbarjo amb servei de préstec.

Activitats complementaries

 • Activitats educatives que fomenten la integració, la cohesió i les relacions socials.
 • Sortides tutorials: teatre, museus, etc.
 • Viatges culturals i estades esportives.
 • Intercanvi d’idiomes amb altres països.
 • Activitats esportives, culturals,informàtica i anglès oral organitzades per l’AMPA (dimarts i dimecres a la tarda).
 • Escola de Pares i Mares: Classes de llengua catalana i d’informàtica, xerrades, col·loquis, etc

Equipaments

 • Laboratoris de ciències experimentals.
 • 2 Aules de tecnologia.
 • 3 Aules d’informàtica.
 • 1 Aula de visual i plàstica.
 • 1 Aula de música.
 • 1 Aula d’idiomes.
 • 1 Biblioteca.
 • 1 Gimnàs.
 • 1 Emissora de ràdio d’ona curta EA3B