Convocatòria anual per alumnes que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

El Departament d’Educació disposa que els alumnes que en finalitzar l’etapa no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria i tinguin l’edat màxima per continuar al centre, disposaran, durant els dos anys següents, d’una convocatòria anual de proves per superar les matèries… Llegeix més»