SIEI

A l’institut escola tenim dues aules de suport intensiu per a l’escolarització inclusiva, una està ubicada a primària i l’altra a secundària.