Junta AFA

Càrrec
Responsable
Secció
Presidenta Anna Pallarés
Presidència
Vicepresident Mario Brull Suport tresoreria i comissions
Secretària Ivon Bonfill Secretaria
Tresorera Montse Martí Tresoreria
Vocals
 
 
 
 
Claudia Gavrilas Cursets i acollida
Albert Felicidad Cursets i acollida
Esther Micola Reutilització de llibres
Raquel Pallarés
Reutilització de llibres
Bru Boix Material col·lectiu i roba escolar
Domènec Figueres Material col·lectiu i roba escolar
Salvador Piñol Menjador escolar
Sarai Mezquita Menjador escolar