Recorregut històric

L’Escola Montagut neix com a CEIP (Centre d’Educació Infantil i Primària) el curs 2007_2008. Com a centre públic, doncs, té ja una trajectòria de dotze cursos escolars. Ha apostat des de sempre per un model pedagògic d’innovació, destacant-hi, potser, dues fites: el reconeixement d’un model propi per a l’ensenyament de la lectoescriptura en Educació Infantil i la decidida aposta pel projecte Escola Nova XXI.

El curs 2018_19 s’arriba a un acord entre l’administració local i el Departament d’Educació segons el qual l’Escola Montagut es convertiria en Institut Escola, ampliant la seva oferta educativa a la Secundària Obligatòria, el que es coneix comunament com ESO.

La construcció d’un nou aulari, adjunt a les instal·lacions actuals del centre, possibilitarà que el nou Institut Escola comenci a caminar en poc de temps amb les màximes funcionalitats possibles.

Actualment el centre refà i ajusta el Projecte Educatiu de Centre que ha de ser un text que reculli el que la Comunitat Educativa es planteja que esdevingui aquesta institució educativa santasusanenca. En aquesta línia, el claustre docent aposta decididament per mantenir i ampliar les decisions preses pel centre matriu de primària i infantil, quant a model de convivència i projecte metodològic.