L’Institut Escola Montagut

Som un centre que comença a funcionar com a Institut Escola el curs 2019-2020, però amb una motxilla farcida d’experiència docent, d’investigació pedagògica al centre, de renovació metodològica i amb una voluntat constant que ja ve d’anys de pensar-nos i repensar-nos. No espereu trobar autocomplaença… som extremadament crítics perquè som també extremadament còmplices.

La nostra màxima: crear entorns amables, de convivència restaurativa i corresponsable, que ens ajudin a impulsar els potencials de cada alumne perquè esdevinguin en un futur immediat, un cop hagin acabat l’ESO, persones felices, competents, empàtiques, responsables de les seves decisions, oberts a experimentar, a aprendre sempre. El nostre centre, el centre del nostre univers petit, és d’una grandesa de magnituds insospitades que pot fer moure el mon: no deixem ningú sol, no deixem ningú enrere, només és important l’alumnat i tots i totes ens movem per ells i elles.

Això som. Ens voleu conèixer? Som a la vostra disposició.

Equip Docent i PAS de l’IE Montagut