Consell escolar

Consell Escolar 

 

El Consell Escolar és  l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre, en el qual hi ha representats tots els membres de la comunitat educativa: mestres, AFA, Ajuntament, personal d’administració i serveis,  els pares i mares i, properament, els alumnes. 

 

Actualment els membres que formen el Consell Escolar de l’IE Montagut són: 

La directora: Montse Rodríguez

La cap d’estudis: Montse Massuet

Regidor d’educació de l’Ajuntament: Víctor Valverde 

Representants mestres: Olga Chinchilla, Judith Massagué, Anna Sicart, Mateu Vives, Laura Sánchez

Representants pares: Martín Cattani , Jordi Comas, Jofre Marès, Sergi Pozzi

AMPA: Montse Llibre

PAS: Rosa Merino

La secretària: Maria Chaos