Equip humà IE Montagut

El nostre organigrama: el centre de tot és l’alumnat.

 

Claustre curs 2019_2020 (1r curs com a IE Montagut)

EQUIP DIRECTIU

DIRECTORA

Montse Rodríguez

CAP D’ESTUDIS

Montse Massuet

COORDINADOR PEDAGÒGIC

Josep Calataiud

SECRETÀRIA

Maria Chaos

CONSELL DE DIRECCIÓ

Montse Rodríguez

Montse Massuet

Josep Calataiud

Maria Chaos

Marifeli Carrillo

Judith Massagué

Tània Fernández

Jorge Riquelme

TUTORIES

EDUCACIÓ INFANTIL EI3

Regina Balastegui

EDUCACIÓ INFANTIL EI4/5A

Marifeli Carrillo

EDUCACIÓ INFANTIL EI4/5B

Anna Torrent

EDUCACIÓ INFANTIL EI4/5C

Olga Chinchilla

CICLE INICIAL 1rA

Judith Massagué

CICLE INICIAL 1rB

Marta Reche

CICLE INICIAL 2n A

Adrià Buch

CICLE INICIAL 2nB

Júlia Ramiro

CICLE MITJÀ 3rA

Georgina Carbonell

CICLE MITJÀ 3rB

Marta Ferreres

CICLE MITJÀ 4A

Yasmina Janer

CICLE MITJÀ 4B

Ester Zurano

CICLE SUPERIOR 5A

Montse Massuet

CICLE SUPERIOR 5B

Susana Hernández

CICLE SUPERIOR 6A

Tània Fernández

CICLE SUPERIOR 6B

Elena Gras

ESO 1rA

Albert Arcas

ESO 1rB

Roger Ferrer

ESO 1rC

Ainoa López

ESO 1rD

Laia Duran

ESO 2n A

Jorge Riquelme

ESO 2n B

Magda Parera

ESPECIALISTES

PSICOMOTRICITAT I EDUCACIÓ FÍSICA

Anna Sicart, Ester Zurano,Roger Ferrer

LLENGUA CATALANA

Josep Calataiud/ Joan Hernández

LLENGUA CASTELLANA

Ainoa López

LLENGUA ANGLESA  INFANTIL I PRIMÀRIA

Laura Sánchez

LLENGUA ANGLESA SECUNDARIA

Eugènia Massachs/Lucas Ballesteros

LLENGUA FRANCESA

Laura Fériel Huet

EDUCACIÓ MUSICAL

Bernat Lleixà/Yasmina Janer/Elena Gras

EDUCACIÓ ESPECIAL

Maria Chaos

ORIENTACIÓ EDUCATIVA

Aitana Dellonder

MATEMÀTIQUES

Enric Lleonart/ Carles Casanovas

TECNOLOGIA

Laia Duran

RELIGIÓ

Sergi Morales

FÍSICA I QUÍMICA

Magda Parera

SOCIALS

Jorge Riquelme/Carlos Prados

BIOLOGIA

Albert Arcas

DIBUIX

Pol Valls

COORDINACIONS PEDAGÒGIQUES

EDUCACIÓ INFANTIL

Marifeli Carrillo

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Judith Massagué/Tània Fernández

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

COORDINADORA PAT I PROJECTES 1r ESO

COORDINADORA PAT I PROJECTES 2n ESO

Jorge Riquelme

Laia Duran

Eugènia Massachs

COORDINACIONS  / COMISSIONS

Coordinacions

Docent responsable

Coordinador d’informàtica

Enric Lleonart

Coordinadora LIC

Laura Sánchez

Coordinadora Riscos Laborals

Anna Sicart

Comissions

Docent responsable i equip

Comissió de Llengua i Biblioteca

Eugènia Massachs

Comissió Científico Matemàtica

Susana Hernández

Comissió Social

Montse Massuet

Comissió d’atenció a la diversitat

Montse Rodríguez

Grup Impulsor entorns globals restauratius

Albert Arcas

Comissió TIC

Enric Lleonart

Comissió Pla d’Atenció a la Diversitat

Maria Chaos

Comissió de convivència

Anna Torrent

 

PERSONAL NO DOCENT

Conserge/Subaltern

Rosa Merino / Josep Manzano

Administrativa

Ma Carmen Aguado

TEI

Carme Soriano

Vetlladores

Ruth Orgiles/ Sílvia Ramos

 

CONSELL ESCOLAR

Presidenta

Montse Rodríguez

Secretària

Maria Chaos

Cap d’estudis

Montse Massuet

Representants mestres

Judith Massagué

Anna Sicart

Olga Chinchilla

Laura Sánchez

Representants pares i mares

Jofre Marès

Sergi Pozzi

Martín Cattani

Representant de l’AMPA

Montse Llibre

Representant del PAS

Rosa Merino

Representant de l’Ajuntament

Víctor Valverde