Història

L’Institut Escola del Prat és un centre de nova creació sorgit de la fusió de l’Escola Sant Cosme i Sant Damià i de l’Institut Doctor Trueta.

L’Institut Escola es troba al barri de Sant Cosme, a l’extrem més proper a l’aeroport. La pràctica totalitat dels alumnes, uns dos-cents, viuen als voltants, la majoria a escassos metres de l’edifici escolar. Les famílies que duen els seus fills i les seves filles al centre estan fortament identificades amb el centre. Es tracta d’una relació sustentada en un gran coneixement de les famílies i dels alumnes per part del professorat i en una gran confiança, encara que puntualment fràgil en moments concrets, de les famílies en relació al professorat.

Disposem, des del curs 2005 – 2006, d’un Pla d’Autonomia de Centre en coordinació amb el Pla Educatiu d’Entorn de Sant Cosme. Les actuacions i projectes que es deriven d’aquests Plans estan directament adreçades a l’èxit escolar dels nostres alumnes i a la millora de la cohesió social.

Hem aconseguit cohesionar un grup de professors i de professores compromesos amb la millora de les expectatives acadèmiques i socials de l’alumnat i amb el progrés general del barri.

Comptem amb el suport d’un grup extens d’agents externs que ens dóna suport per tal d’assumir amb més garanties d’èxit els reptes que ens marquem en el dia a dia a l’aula i els reptes a més llarg termini que visualitzem des de la perspectiva de tota l’escolaritat obligatòria.

El fet d’assegurar la matrícula d’un considerable nombre d’alumnes a P3 garanteix la continuïtat del centre i referma la confiança de les famílies en el projecte d’Institut Escola. Els resultats obtinguts al final de l’Educació Primària ofereixen garanties de continuïtat dels alumnes a secundària i la qualificació i predisposició de l’alumnat de 4t de l’ESO possibilita situar un nombre acceptable de nois i de noies en bona situació per afrontar l’escolarització postoligatòria als Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Els reptes per a un futur proper passen obligatòriament per tots aquells que es trobin relacionats amb la millora real de les expectatives del nostre alumnat i de les seves famílies, tant en els vessants escolars com socials, i en aquells que posicionin els alumnes més grans en un entorn prelaboral amb la millor de les situacions possibles d’accessibilitat.