Consell Escolar

Composició del Consell Escolar de l’Institut Escola del Prat

Director

Jaume Bosch del Rio

Cap d’estudis

Isabel Gago Álvarez

Representant de l’Ajuntament

Joan Carles Navarro Morera

Representants del professorat

Juan Manuel Alfaro Agudo

Maria Arnau Solé

Antònia Calero Molina

Maria Mateos González

Guiomar Giner Martí

Francesc Raga Céspedes

Representants de l’alumnat:

Antonio Carmona García

María Pérez Guerrero

Fernanda Vargas Blanco

Representant de les famílies

M. Teresa Blanco Romero

Casandra Fernández Salazar

Representant de l’AMPA

Mercedes Carmona Rodríguez

Representant del PAS

Laura Conrado Enrique

Secretària

Dolors Fernández Caballero