Consell Escolar

Composició del Consell Escolar de l’Institut Escola del Prat

Director

Jaume Bosch del Rio

Cap d’estudis

Isabel Gago Álvarez

Representant de l’Ajuntament

Joan Carles Navarro Morera

Representants del professorat

Mònica García Regalado

Guiomar Giner Martí

Sílvia Martínez Carrera

David Silverio Loma

Mayra Villarroya Gordón

Representants de l’alumnat:

Lisardo Amaya Fernández

Inmaculada Carmona García

Pilar Hernández Gabarre

Representant de les famílies

Teresa Blanco Romero

Representant de l’AMPA

Sulamita Amaya Amaya

Representant del PAS

Alba Moruno Caro

Secretària

Dolors Fernández Caballero