Vaga estudiants 08/03

Benvolgudes famílies d’alumnes,

Us informem que els representants d’alumnes dels grups de 3r i 4t d’ESO, ens han fet arribar un escrit per demanar-nos autorització per poder secundar la  vaga  d’estudiants del proper 8 de març, convocada per Sindicat d’Estudiants. Segons el nostre NOFC, aquesta  vaga  ha estat comunicada pels alumnes en els terminis establerts, per la qual cosa, les justificacions de les famílies s’hauran de realitzar per Tellfy abans de les 8h del mateix dia 08/03/21 (quan rebeu el missatge, haureu d’indicar si autoritzeu o no autoritzeu seguint les directrius del document allotjat a la web del centre https://drive.google.com/drive/folders/1YnUZtdE0dOHxnrq-w9Pwl4RAVh407i2D.)

Us recordem que qui no hagi autoritzat la vaga del seu fill/a i no assisteixi al centre, es considerà com una falta injustificada a cadascuna de les hores lectives.

Aprofitem per recordar-vos que el dret a vaga dels alumnes està sota el paraigües de la Llei d’Educació de Catalunya, les instruccions d’inici de curs i l’acord del Consell Escolar del centre, però la responsabilitat en autoritzar o no la vaga és de les famílies. 
 
En aquest casos, l’obligació del centre és exclusivament la d’informar i seguir la normativa establerta al NOFC. Informar dels motius i les raons de voler fer-la o no, recau sobre els alumnes.