Preinscripció curs 20-21

Benvolgudes famílies,
Com bé sabeu, la crisi sanitària ocasionada per la covid-19 ha comportat la suspensió del procediment de preinscripció i matrícula d’alumnes, regulat mitjançant la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.
Per fer possible la realització d’aquest procediment, s’han ajustat els calendaris i s’han introduït alguns canvis en la gestió, amb la incorporació de totes les mesures de prevenció imprescindibles per fer les gestions de forma segura, tant per al personal implicat com per a la ciutadana que us detallem a continuació:
– La preinscripció l’han de realitzar les famílies d’alumnes nous en el centre (els alumnes del centre, encara que hi hagin de fer un canvi d’etapa d’Infantil cap a Primària o de Primària cap a Secundària no han de fer cap tràmit)
– Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, es promou l’ús de la sol·licitud en suport informàtic del 13/05 al 22/05. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció, en el nostre cas s’ha d’enviar a b7009795@xtec.cat. El centre respondrà aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.
– De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, els centres hauran d’organitzar la presentació de sol·licituds presencials del 19/05 al 22/05, assignant una cita prèvia per a l’accés al centre. Aquesta cita prèvia es podrà demanar del dimecres 13/05 al dilluns 18/05, de 9 a 13:30 al mòbil del centre 681196032. L’accés al centre es farà de forma individual i seguint les instruccions del personal del centre i les autoritats sanitàries en tot moment.
L’horari presencial serà de 9h a 11h i de 11:30h a 13:30h, del 19/05 al 22/05 en franges de 15 minuts
– Cal tenir present que amb l’obertura dels centres per al tràmit de preinscripció només està prevista la utilització dels espais imprescindibles per al treball administratiu. Per tant, no serà possible realitzar visites als centres.
Més informació:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
http://mapaescolar.gencat.cat/

(si cliqueu la imatge de l’esquerra l’obrireu amb PDF i podreu accedir a l’enllaç de la preinscripció, un tutorial de com escanejar i desar documents des del mòbil i el llistat de centres de la comarca)