Preinscripció curs 20/21 a 09/06/2020

Benvolgudes famílies,

Amb aquest article, fem publicitat dels barems de Preinscripció un cop resoltes les reclamacions (i resolts el problemes que feien que no fos correcte el primer document que extreia el programa).

Atentament

Barems preinscripció curs 20/21