IV Fira de la Ciència

Benvolguda Comunitat Educativa,
Dijous 11 d’abril tindrà lloc la IV Fira de la Ciència!!
Serà la quarta edició d’aquest projecte de centre impulsat pels docents de l’àmbit científic de Secundària, el treball globalitzat dels alumnes d’ESO i la participació activa de tot el claustre i tots els/les alumnes del centre, des de P3 fins a 4t d’ESO. Aquest projecte de centre està dirigit a desenvolupar no només les competències de l’àmbit, sinó també les competències per la vida i donar respostes a reptes tant individuals com col·lectius com aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a conviure i aprendre a ser.
Moltes felicitats a tots/es ells/es per endavant!!!