Informacions VAGA GENERAL 21 de febrer

Benvolgudes famílies,
Us informem que hi ha convocada per al dijous 21 de febrer de 2019 de 00.00 a 24.00 hores en tot l’àmbit territorial de Catalunya, una vaga general que afecta a tots els treballadors i treballadores assalariats, funcionaris públics, personal estatutari i altre personal administratiu, de tots els sectors productius i de serveis (incloent totes les administracions públiques, estatals, autonòmiques i locals de Catalunya).
Pel que fa al nostre centre i segons les informacions de les que disposa a hores d’ara la direcció del centre, a les etapes d’Infantil/Primària, pràcticament tothom farà vaga, per tant,  només es podran garantir els serveis mínims i pel que fa a la secundària, aproximadament la meitat dels docents faran vaga (cal recordar que a les classes afectades i per tal de no interferir amb el dret individual a vaga del treballador, els alumnes afectats romandran al pati aquestes hores on el docent estigui exercint el seu dret).
És per això, que us recomanem, preneu les mesures organitzatives que creieu més convenients per aquell dia.
Cordialment,
Equip Directiu