Comunicat tancament de centre a partir de demà 13 de març

Benvolguda Comunitat Educativa,

El Departament d’Educació, seguint instruccions del Departament de Salut i com a  mesura excepcional per contenir el coronavirus, ha pres la decisió de tancar a partir de demà, divendres, 13 de març, tots els centres educatius del país i, per tant, han quedat suspeses les classes en horari lectiu i les activitats extraescolars (el tancament del centre afecta a tot l’alumnat, el personal docent i  PAS). 

Aquesta mesura, en principi, té prevista una durada inicial de 14 dies però prestarem atenció a les instruccions del Departament de Salut i a l’evolució de la situació.  

Aquesta tarda rebrem més instruccions que us trametrem oportunament. 

Us agraïm la vostra comprensió i col·laboració en aquesta situació excepcional.