Comunicat de centre 3 – setmana del 14/04 al 17/04

Benvolguda comunitat educativa,

Us fem arribar el tercer document per aquests dies de confinament. En aquest, es recullen algunes de les activitats proposades en anteriors setmanes. Cada Cicle/docent ha escollit aquelles activitats que creu més globals per a poder avaluar el procés d’ensenyament aprenentatge d’aquests últims dies. Així doncs, cal fer entrega de totes les activitats que es demanen en el present document ja que, seguint les instruccions del Departament, ara seran avaluables i formaran part de la tercera avaluació. 

Per tant, és molt important que els alumnes elaborin les tasques proposades que es detallen a continuació i en facin un retorn per les vies habituals de comunicació (correu electrònic, moodle…) segons l’etapa educativa. En cas de ser totalment impossible, s’hauran de fer arribar a la tornada al centre (aquest cas, només afecta a l’etapa d’Infantil i Cicle Inicial).

Gràcies per la vostra atenció i col·laboració.

INFANTIL CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR ESO