Comunicat de centre 22/05

Benvolguda Comunitat educativa,
Us informem que avui les famílies d’Infantil, 6è de Primària i 4t de Secundària exclusivament, han rebut un formulari per fer una estimació dels alumnes que accedirien al centre els dies/hores que quedaran definits al Pla d’Obertura. Aquestes dades s’enviaran al Consell Comarcal, que juntament amb els Serveis Territorials de Girona i en el cas d’acceptar la proposta/viabilitat, es podria oferir el transport escolar exclusivament per 6è de Primària i 4t de Secundària (a Infantil no es contempla que s’ofereixi transport escolar, per tant, aquest alumnes no el podran utilizar).
De la mateixa manera, els docents han rebut avui l’accés a la declaració responsable per veure quins docents podrien accedir al centre i quins no (els docents que siguin del grup de risc, que no podran accedir al centre aquests dies).
Segons les instruccions que hem rebut, ens agradaria avançar algunes qüestions que creiem són rellevants avançant-nos a la publicació del Pla d’Obertura del nostre centre:
 • INFANTIL
  • L’alumnat d’Infantil, horari  de 9h a 13h de dilluns a divendres, sense accés al transport ni a menjador escolar només per famílies amb treball presencial no flexible (caldrà signar declaració responsable).
  • Es podrà fer un acompanyament personalitzat segons l’horari establert d’un infant amb el seu progenitor/a i tutor/a amb cita prèvia (casos molt excepcionals per evitar al màxim l’accés al centre)
  • Es continuarà amb propostes telemàtiques
 • PRIMÀRIA
  • De 1r PRI a 5è PRI
   • Es podrà fer un acompanyament personalitzat segons l’horari establert d’un infant amb el seu progenitor/a i tutor/a amb cita prèvia (casos molt excepcionals per evitar al màxim l’accés al centre)
   • Es continuarà amb propostes telemàtiques
  • 6è PRI
   • Trobades programades amb grups reduïts per acompanyament emocional, orientació i tancament d’etapa.
   • Es podrà fer un acompanyament personalitzat segons l’horari establert d’un infant amb el seu progenitor/a i tutor/a amb cita prèvia (casos molt excepcionals per evitar al màxim l’accés al centre)
   • Es continuarà amb propostes telemàtiques
 • SECUNDÀRIA
  • 1r ESO a 3r ESO
   • Es podrà fer un acompanyament personalitzat segons l’horari establert d’un infant amb el seu progenitor/a i tutor/a amb cita prèvia  (casos molt excepcionals per evitar al màxim l’accés al centre)
   • Es continuarà amb propostes telemàtiques
  • 4t ESO
   • Trobades programades amb grups reduïts per acompanyament emocional, orientació i tancament d’etapa.
   • Es podrà fer un acompanyament personalitzat segons l’horari establert d’un infant amb el seu progenitor/a i tutor/a amb cita prèvia (casos molt excepcionals per evitar al màxim l’accés al centre)
   • Es continuarà amb propostes telemàtiques
 • Les entrades i sortides s’hauran de fer amb la màxima puntualitat, tant a les atencions individualitzades com a les sessions presencials, donada la complexitat de compliment dels requisits d’accés als centres educatius (s’hauran de seguir en tot moment les indicacions del personal del centre pel que fa a les normes d’higiene, entrades, sortides,…) .
 • En cap cas, el centre acollirà un alumne de cursos diferents a P3, P4, P5, 6è PRI i 4t ESO a no ser que vinguin a fer les atencions individualitzades amb cita prèvia, ja que les instruccions del Departament no ho contempla.
La propera setmana es presentarà aquest Pla d’obertura al Claustre, s’informarà al Consell Escolar i s’allotjarà a la web del centre per poder consultar tots els seus detalls, tal i com les Instruccions que hem rebut especifiquen.
Aprofitem el correu per desitjar que tothom estigui bé de salut, demanar una vegada més paciència perquè estem treballant a contrarellotge i per adjuntar les tasques setmanals d’Infantil i Primària d’aquesta propera setmana.
INFANTIL CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR