Accés a Primària


Ensenyaments Integrats en l’etapa de primària en Dansa i Música

Per accedir als ensenyaments integrats en l’etapa de Primària, els alumnes han de ser valorats de manera positiva de les seves aptituds artístiques en l’especialitat de música o en la de dansa, segons correspongui, superant una prova específica de l’especialitat.

 

Proves d Accés a Cicle Inicial

Per poder realitzar la Prova d'Accés cal emplenar el full d'inscripció a la prova. Un cop emplenat heu de fer-lo arribar al centre mitjançant correu electrònic o entregar-lo de manera presencial.

TERMINI PER PRESENTAR EL FULL D'INSCRIPCIÓ: 19 DE MARÇ.

NOTA IMPORTANT:  Aquest full és necessari per fer la Preinscripció al centre. Junt amb el  full d'inscripció caldrà presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de l'alumne/a o de la família sol·licitant. Els documents necessaris per acreditar la identitat dels alumnes o famílies són:  

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, cal portar la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI del pare, mare, tutor o tutora. Si la persona sol·licitant és estrangera, cal portar la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, es necessita el document d'identitat del país d'origen.

La Preinscripció a Primària és del 15 al 24 de març de 2021.


Com puc fer arribar el document al centre

Un cop tingueu el full d'inscripció emplenat, podeu fer-lo arribar a Secretaria mitjançant correu electrònic o de manera presencial.

  • Correu Electrònic: cal que baixeu el document i l'empleneu amb les dades, fotografia del vostre fill/a i el signeu. Heu de digitalitzar-lo i enviar-ho a: 

per a: preinscripcio@ieaoriolmartorell.cat 

  • Presencialment:  podreu entregar el document al mateix centre (edifici de Primària) en les següents franges horàries:
MATÍ: 9:15 h -10:00 h
MIGDIA: 12:00 h -13:00 h
TARDA: 15:30 h -16:30 h

Baixeu-vos el document amb els continguts i les recomanacions per a la prova a 1r de primària (Cicle Inicial).

Les proves d'accés es realitzaran en les dates següents:

Totes les proves d'accés a 1r de Cicle Inicial es realitzaran en diferents espais de l'edifici de Secundària.


Per poder realitzar la Prova d'Accés cal emplenar el full d'inscripció a la prova. Un cop emplenat heu de fer-lo arribar al centre mitjançant correu electrònic o entregar-lo de manera presencial.

NOTA IMPORTANT:  Aquest full és necessari per fer la Preinscripció al centre. Junt amb el  full d'inscripció caldrà presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de l'alumne/a o de la família sol·licitant. Els documents necessaris per acreditar la identitat dels alumnes o famílies són:  

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, cal portar la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI del pare, mare, tutor o tutora. Si la persona sol·licitant és estrangera, cal portar la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, es necessita el document d'identitat del país d'origen.

La Preinscripció a Primària  és del 15 al 24 de març de 2021.


Com puc fer arribar el document al centre

Un cop tingueu el full d'inscripció emplenat, podeu fer-lo arribar a Secretaria mitjançant correu electrònic o de manera presencial.

  • Correu Electrònic: cal que baixeu el document i l'empleneu amb les dades, fotografia del vostre fill/a i el signeu. Heu de digitalitzar-lo i enviar-ho a: 

 preinscripcio@ieaoriolmartorell.cat 

  • Presencialment:  podreu entregar el document al mateix centre (edifici de Primària) en les següents franges horàries:
MATÍ: 9:15 h -10:00 h
MIGDIA: 12:00 h -13:00 h
TARDA: 15:30 h -16:30 h

La Prova d'Accés als cursos de Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària en l'especialitat de Música es realitzarà en la data següent:

(Per als altres cursos de primària no hi ha places disponibles).


Totes les proves d'accés es realitzaran a diferents espais de l'edifici de Primària.

Orientacions i models de proves per accedir a les Proves d'Accés a 3r de Primària.

Accés a 3r de primària: només es realitza la prova de llenguatge musical (no hi ha prova d’instrument).

CONTINGUTS | MODELS

Orientacions i models de proves per accedir a les Proves d'Accés a 4t de Primària.

CONTINGUTS | MODELS | INSTRUMENT 

Orientacions i models de proves per accedir a les Proves d'Accés a 5è de Primària.

CONTINGUTS | MODELS | INSTRUMENT

Orientacions i models de proves per accedir a les Proves d'Accés a 6è de Primària.

CONTINGUTS | MODELS |INSTRUMENT

 


Per poder realitzar la Prova d'Accés cal emplenar el full d'inscripció a la prova. Un cop emplenat heu de fer-lo arribar al centre mitjançant correu electrònic o entregar-lo de manera presencial.

NOTA IMPORTANT:  Aquest full és necessari per fer la Preinscripció al centre. Junt amb el  full d'inscripció caldrà presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de l'alumne/a o de la família sol·licitant. Els documents necessaris per acreditar la identitat dels alumnes o famílies són:  

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, cal portar la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI del pare, mare, tutor o tutora. Si la persona sol·licitant és estrangera, cal portar la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, es necessita el document d'identitat del país d'origen.

La Preinscripció a Primària  és del 15 al 24 de març de 2021.


Com puc fer arribar el document al centre

Un cop tingueu el full d'inscripció emplenat, podeu fer-lo arribar a Secretaria mitjançant correu electrònic o de manera presencial.

  • Correu Electrònic: cal que baixeu el document i l'empleneu amb les dades, fotografia del vostre fill/a i el signeu. Heu de digitalitzar-lo i enviar-ho a: 

preinscripcio@ieaoriolmartorell.cat 

  • Presencialment:  podreu entregar el document al mateix centre (edifici de Primària) en les següents franges horàries:
MATÍ: 9:15 h -10:00 h
MIGDIA: 12:00 h -13:00 h
TARDA: 15:30 h -16:30 h

La Prova d'Accés als cursos de 3r i 4t de Primària en l'especialitat de Dansa es realitzarà en les dates següents:

(Per als altres cursos de primària no hi ha places disponibles).


Totes les Proves d'Accés a Primària  es realitzaran als diferents espais de l'edifici de Secundària.

La prova consistirà a realitzar una sèrie d’activitats per a poder valorar la capacitat psico-motriu, expressiva i creativa, d’adaptació corporal a la música i les aptituds físiques necessàries per a la pràctica de la dansa de l’aspirant.

La prova consistirà a realitzar una o dues sessions amb una sèrie d’exercicis representatius de les diferents matèries de dansa: dansa clàssica, dansa creativa, castanyoles i llenguatge musical i rítmica.

Proves Accés_2021-22

 

La prova consistirà a realitzar una o dues sessions amb una sèrie d’exercicis representatius de les diferents matèries de dansa: dansa clàssica, dansa creativa i contemporània, castanyoles i llenguatge musical i rítmica.

Proves Accés_2021-22

 

La prova consistirà a realitzar una o dues sessions amb una sèrie d’exercicis representatius de les diferents matèries de dansa: dansa clàssica, dansa creativa i contemporània, dansa espanyola, castanyoles i llenguatge musical i rítmica.

Proves Accés_2021-22