Proves d’accés

Els ensenyaments artístics integrats ofereixen la possibilitat d’integrar els ensenyaments de primària, secundària i batxillerat, amb els ensenyaments de la música i la dansa.

L’objectiu és facilitar a l’alumnat la possibilitat de cursar simultàniament els ensenyaments artístics i els de règim general. Integrant també espais, horaris i currículum.

Per accedir-hi s’ha de superar una prova relativa a les aptituds artístiques; ara bé, com a centre integrat i pluriterritorial es dóna la possibilitat de poder cursar llurs estudis a tot l’alumnat de Catalunya  i, per tant, la proximitat de domicili no és un criteri que es tingui en compte per a l’admissió.

Els continguts que s’imparteixen són:

  • primària, els de la primària i els concrets dels ensenyaments no reglats de música i dansa.
  • A l’ESO, els de la secundària obligatòria amb els dels 4 primers cursos dels ensenyaments de música o dansa de grau professional.
  • Al batxillerat, els del batxillerat via arts escèniques i el 5è i 6è curs d’ensenyaments de música o dansa de grau professional.
Accés a BATXILLERAT