Preinscripció i Matrícula


 

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ-MATRICULACIÓ CURS 2021-2022

Primària - Ensenyaments integrats de MÚSICA/DANSA

DIFUSIÓ DE L'OFERTA 11 de març de 2021
INSCRIPCIÓ A LA PROVA fins el 19 de març de 2021
PRE-INSCRIPCIÓ AL CENTRE del 15 al 24 de març de 2021
LLISTES INSCRITS I HORARIS PROVES 11 i 18 de març de 2021
RECLAMACIONS INSCRIPCIONS 11,12,18 i 19 de març de 2021
LLISTES DEFINITIVES D'INSCRITS 12 i 19 de març de 2021
PROVES D'ACCÉS primer de primària 13 i 20 de març de 2021
PROVES D'ACCÉS tercer música 19 de març de 2021
PROVES D'ACCÉS tercer dansa 20 de març de 2021
PROVES D'ACCÉS quart dansa 20 de març de 2021
LLISTES AMB RESULTATS 23 de març de 2021
RECLAMACIONS del 23 al 26 de març de 2021
RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS 8 d'abril de 2021
LLISTES DESPRÉS DE LES RECLAMACIONS 8 d'abril de 2021
CANVIS EN L'OFERTA- OFERTA FINAL 4 de juny de 2021
PUBLICACIÓ DE LLISTES DEFINITIVES ADMESOS 7 de juny de 2021
MATRICULACIÓ del 14 al 18 de juny de 2021
MATRICULACIÓ A PRIMÀRIA (del 14 al 18 de juny de 2021 amb CITA PRÈVIA).

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR (si no s’ha donat a la preinscripció).
 • Fotocòpia dels DNI de tots els pares i/o mares (tutor, tutora)
 • Fotocòpia del llibre de vacunacions o certificat mèdic alternatiu
 • Fotocòpia de la targeta de Seguretat Social o mútua mèdica on apareix el nen/a.
 • Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental si és el cas.
 • Dues fotografies del nen/a mida carnet
DOCUMENTS A OMPLIR (portar-los el mateix dia que feu la matriculació al centre).
 1. Fitxa de l’alumne (molt important posar tots els correus electrònics on es voldrà rebre la informació del centre i els telèfons on trobar-vos per urgències).
 2. Carta de compromís educatiu (una còpia pel centre i una per a la família).
 3. Compromís de socialització de llibres.
 4. Autorització de drets d'imatge.
 5. Autorització per administrar medicaments i trasllat a centre mèdic.
 6. Autorització domiciliació bancària dels rebuts d'escola.
 7. Fitxa associació de l’AFA.
 8. Dades pel menjador (si es queda a dinar).

PAGAMENT A EFECTUAR (cal portar el comprovant).

1r termini del preu públic pel curs 2020-2021

Ingressar al nº de compte: ES38-2100-3212-51-2200105157 (preu del curs passat, pendent d’actualització).

1r, 3r i 5è de dansa:

Pagament trimestral: 141€ / 70€  (Família nombrosa o monoparental).

Pagament total: 423€ / 211,5€  (Família nombrosa o monoparental).

3r música:

Pagament trimestral: 210€ / 105€ ( Família nombrosa o monoparental).

Pagament total: 630€ / 315€ (f. nombrosa o monoparental).

NO PODREM FORMALITZAR LA MATRÍCULA FINS QUE LA DOCUMENTACIÓ ESTIGUI COMPLETA.

CALENDARIS DE PREINSCRIPCIÓ-MATRICULACIÓ CURS 2021-2022

SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA-1r del Grau Professional de MÚSICA

DIFUSIÓ DE L'OFERTA 11 de març de 2021
INSCRIPCIÓ A LA PROVA del 15 al 24 de març de 2021
PREINSCRIPCIÓ AL CENTRE del 15 al 24 de març de 2021
LLISTES INSCRITS A LA PROVA 8 d'abril de 2021
RECLAMACIONS A LES LLISTES D'INSCRITS del 9 al 13 d'abril de 2021
LLISTES DEFINITIVES D'INSCRITS 16 d'abril de 2021
PROVES D'ACCÉS 1r G.P. MÚSICA 7 de maig de 2021
RESULTATS DE LES PROVES D'ACCÉS G.P. MÚSICA 11 de maig de 2021
RECLAMACIONS ALS RESULTATS DE LES PROVES 12,13,14 de maig de 2021
RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS 21 de maig de 2021
LLISTES DESPRÉS DE LES RECLAMACIONS 21 de maig de 2021
CANVIS EN L'OFERTA 4 de juny de 2021
PUBLICACIÓ DE LLISTES DEFINITIVES D'ADMESOS 7 de juny de 2021
MATRICULACIÓ 1r ESO del 14 al 18 de juny de 2021

SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA-1r del Grau Professional de DANSA

DIFUSIÓ DE L'OFERTA 11 de març de 2021
INSCRIPCIÓ A LA PROVA del 15 al 24 de març de 2021
PREINSCRIPCIÓ AL CENTRE del 15 al 24 de març de 2021
LLISTES INSCRITS A LA PROVA 6 d'abril de 2021
RECLAMACIONS A LES LLISTES D'INSCRITS del 7 al 9 d'abril de 2021
LLISTES DEFINITIVES D'INSCRITS 9 d'abril de 2021
PROVES D'ACCÉS 1r G.P. DANSA del 12 al 16 d'abril de 2021
RESULTATS DE LES PROVES D'ACCÉS G.P. DANSA 22 d'abril de 2020
RECLAMACIONS ALS RESULTATS DE LES PROVES 23,26 i 27 d'abril de 2021
RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS 30 d'abril de 2021
LLISTES DESPRÉS DE LES RECLAMACIONS 4 de maig de 2021
CANVIS EN L'OFERTA 4 de juny de 2021
PUBLICACIÓ DE LLISTES DEFINITIVES D'ADMESOS 9 de juny de 2020
MATRICULACIÓ 1r ESO del 14 al 18 de juny de 2021

SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA- 2n, 3r i 4t del Grau Professional de Dansa

DIFUSIÓ DE L'OFERTA 11 de març de 2021
INSCRIPCIÓ A LA PROVA del 15 al 24 de març de 2021
PREINSCRIPCIÓ AL CENTRE del 15 al 24 de març de 2021
LLISTES INSCRITS A LA PROVA 8 d'abril de 2021
RECLAMACIONS A LES LLISTES D'INSCRITS del 9 al 13 d'abril de 2021
LLISTES DEFINITIVES D'INSCRITS 16 d'abril de 2021
PROVES D'ACCÉS 2n,3r i 4t G.P. DANSA del 8 al 18 de juny de 2021
RESULTATS DE LES PROVES D'ACCÉS 2n, 3r i 4t G.P. DANSA 22 de juny de 2021
RECLAMACIONS ALS RESULTATS DE LES PROVES del 22 al 25 de juny de 2021
RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS 25 de juny de 2021
LLISTES DESPRÉS DE LES RECLAMACIONS 25 de juny de 2021
CANVIS EN L'OFERTA 4 de juny de 2021
PUBLICACIÓ DE LLISTES DEFINITIVES D'ADMESOS 25 de juny de 2021
MATRICULACIÓ 2n,3r i 4t ESO del 28 de juny al 2 de juliol de 2021
MATRICULACIÓ A SECUNDÀRIA (Alumnes externs).
1r d'ESO

(del 14 al 18 de juny de 2021 - Edifici de Secundària de 9.00 h-14.00 h).

De 2n d'ESO a BATXILLERAT

(del 28 de juny al 02 de juliol de 2021 - Edifici de Secundària de 9.00 h-13-00 h).

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR (si no s’ha donat a la preinscripció).
 • DNI de l’alumne/a (o resguard).
 • Fotocòpia del llibre de família sencer.
 •  Fotocòpia dels DNI de tots els pares o mares.
 • Fotocòpia del llibre de vacunacions o certificat mèdic alternatiu.
 •  Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental si s’escau.
 • Fotocòpia de la targeta de Seguretat Social o mútua mèdica on apareix l’alumne/a.
 • Fotocòpia carnet de discapacitació o certificat equivalents si s’escau.
 •  Dues fotografies de l’alumne/a mida carnet amb qualitat fotogràfica.
 • Resguard bancari del pagament del 1r termini o de la totalitat del preu públic.
 • Certificat d’escolarització del centre de procedència.
 • Certificació estudis musicals del centre de procedència (Alumnat de música).
 •  Molt important demanar el RALC al centre de procedència.
 • Certificat amb les qualificacions d'ESO del centre de procedència (Alumnes de Batxillerat).
DOCUMENTS A OMPLIR (portar-los el mateix dia que feu la matriculació al centre).
 1. Fitxa de l’alumne (molt important posar tots els correus electrònics on es voldrà rebre la informació del centre i els telèfons on trobar-vos per urgències).
 2. Carta de compromís educatiu (una còpia pel centre i una per a la família).
 3. Compromís de socialització de llibres.
 4. Autorització de drets d'imatge.
 5. Autorització per administrar medicaments i trasllat a centre mèdic.
 6. Autorització domiciliació bancària dels rebuts d'escola.
 7. Fitxa associació de l’AFA.
 8. Dades pel menjador (si es queda a dinar).
PAGAMENT A EFECTUAR (cal portar el comprovant).

1r termini del preu públic pel curs 2020-2021

Ingressar al núm. de compte: ES38-2100-3212-51-2200105157 (preu del curs passat, pendent d’actualització).

1r TERMINI

Música (ESO i Batxillerat):  210€ / 105€ (famílies nombroses o monoparentals).

Dansa (ESO i Batxillerat): 141€ / 70€, 70€ i 71.50€ (famílies nombroses o monoparentals).

TOTALITAT

Música (ESO/ Batxillerat): 630€ / 315€ (famílies nombroses o monoparentals)

Dansa (ESO/ Batxillerat): 423€ / 211,50€ (famílies nombroses o monoparentals).

Aquest preu es regularitzarà al desembre segons el preu públic que marqui la Generalitat.

Famílies nombroses especials: Gratuït.

NO PODREM FORMALITZAR LA MATRÍCULA FINS QUE LA DOCUMENTACIÓ ESTIGUI COMPLETA.

CALENDARIS DE PREINSCRIPCIÓ-MATRICULACIÓ CURS 2021-2022

BATXILLERAT-5è i 6è del Grau Professional de MÚSICA

DIFUSIÓ DE L'OFERTA 11 de març de 2021
INSCRIPCIÓ A LA PROVA del 15 al 24 de març de 2021
LLISTES INSCRITS A LA PROVA 8 d'abril de 2021
RECLAMACIONS A LES LLISTES D'INSCRITS del 9 al 13 d'abril de 2021
LLISTES DEFINITIVES D'INSCRITS 16 d'abril de 2021
CANVIS EN L'OFERTA 4 de juny de 2021
PREINSCRIPCIÓ AL CENTRE de l'11 al 17 de maig de 2021
PROVES D'ACCÉS 12 de maig de 2021
RESULTATS DE LES PROVES D'ACCÉS 17 de maig de 2021
RECLAMACIONS ALS RESULTATS DE LES PROVES 18 al 20 de maig de 2021
RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS 26 de maig de 2021
LLISTES DESPRÉS DE LES RECLAMACIONS 26 de maig de 2021
PUBLICACIÓ DE LLISTES DEFINITIVES D'ADMESOS 26 de maig de 2021
MATRICULACIÓ (ordinària/extraordinària) 28 de juny al 2 de juliol i del 7 al 10 de setembre 2021

BATXILLERAT- 5è i 6è del Grau Professional de Dansa

DIFUSIÓ DE L'OFERTA 11 de març de 2021
INSCRIPCIÓ A LA PROVA del 15 al 24 de març de 2021
LLISTES INSCRITS A LA PROVA 8 d'abril de 2021
RECLAMACIONS A LES LLISTES D'INSCRITS del 9 al 13 d'abril de 2021
LLISTES DEFINITIVES D'INSCRITS 16 d'abril de 2021
CANVIS EN L'OFERTA 4 de juny de 2021
PREINSCRIPCIÓ AL CENTRE de l'11 al 17 de maig de 2021
PROVES D'ACCÉS del 8 al 18 de juny de 2021
RESULTATS DE LES PROVES D'ACCÉS 22 de juny de 2021
RECLAMACIONS ALS RESULTATS DE LES PROVES del 22 al 25 de juny de 2021
RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS 25 de juny de 2021
LLISTES DESPRÉS DE LES RECLAMACIONS 25 de juny de 2021
PUBLICACIÓ DE LLISTES DEFINITIVES D'ADMESOS 25 de juny de 2021
MATRICULACIÓ (ordinària/extraordinària) 28 de juny al 02 de juliol / 07 al 10 de setembre de 2021

CANVIS EN LA PREINSCRIPCIÓ  AL NOSTRE CENTRE

Per fer la Preinscripció al centre per al curs 2021-2022 hi ha canvis en el procediment per fer-ho. S’ha decretat que el procediment per als centres integrats de música i dansa sigui diferent de la resta de centres públics, i per tant no s’haurà de fer telemàticament amb l’aplicatiu que s’hi havia previst per fer aquest tràmit. Per tant, us demanem que seguiu les instruccions que us detallem a continuació:


 

Què he de fer per fer la Preinscripció?

Per fer la Preinscripció per al curs 2021-2022 al nostre  centre, haureu de presentar el full d’Inscripció a les Proves d’Accés, el Document Nacional d’Identitat (DNI) del pare, mare o tutors legals, i finalment  el Llibre de Família. D’aquesta manera quedarà registrat la vostra sol·licitud de preinscripció al nostre centre.

Si ja he presentat el full d’Inscripció a les Proves d’Accés, què he de fer?

En cas d’haver-lo presentat (telemàticament o presencialment), només haureu de presentar els documents que us faltin entregar dels demanats per fer la preinscripció.

Com ho puc fer arribar al centre?

Podeu enviar els documents i fer el registre mitjançant el correu electrònic:  preinscripcio@ieaoriolmartorell.cat  o presencialment a l’edifici de Primària o Secundària.

Quins documents necessitaré?

Els documents necessaris per acreditar la identitat dels alumnes o famílies són:  

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, cal portar la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI del pare, mare, tutor o tutora. Si la persona sol·licitant és estrangera, cal portar la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, es necessita el document d’identitat del país d’origen.

 


Per qualsevol aclariment podeu contactar amb el centre  mitjançant els canals habituals: contacta`ns