En aquest projecte es treballa la lectura des de P5 fins a 2n. Es fan grups homogenis de lectura per tal d’adaptar els materials a les necessitats dels alumnes. Hi ha unes sessions de formació i coordinació amb professionals de l’Estel de Vic. Aquest curs serà el segon any de participació en el projecte.