Treballem la Pictoescriptura

Les classes de tercer ja estem treballant amb la metodologia de la Picto Escriptura, metodologia pionera al món que fa un ús instrumental del dibuix com eina per a aprendre a llegir i escriure i desenvolupar el pensament creatiu.

Moltes activitats en basen en el treball cooperatiu, una manera de treballar que afavoreix el treball autònom i les relacions personals.

Seguidament us presentem fotografies on podeu veure alguns d’aquests treballs i els resultats obtinguts.

Clica aquest enllaç per veure les fotografies