PICTOESCRIPTURA i TREBALL EN GRUP!

TREBALL EN GRUP

(Clica per veure les imatges)

El treball en grup consisteix en que els components del grup treballin el més autònomament possible del professor/a i col·laborin per assolir un objectiu comú.

Tot i que representa un treball de preparació inicial molt acurat, té tot un seguit d’aportacions positives que fan que valgui la pena.

Raons per treballar en grups d’alumnes (Bonals,J.,2000):

  1. Benefici cognitiu.

2- Aportacions per a la vida de relació o emocional. Millora de les habilitats socials: desenvolupen la capacitat d’arribar a acords, es facilita la comunicació i la participació activa de tot els components del grup, s’ajuden entre ells i aprenen a demanar ajut quan els hi cal, etc.

3- Valor del propi treball en grup mantenint unes relacions personals satisfactòries.

4- Afavoreix l’adquisició de coneixements a través de la interacció entre els i les alumnes