Menjador escolar

SERVEIX: “Plat a Taula”, especialistes en menús escolars.

PAGAMENT: Alumnes fixos, rebut bancari domiciliat del 1 al 5 de cada mes. Si s’ha de faltar al servei, avisar abans de les 9h30′ al telèfon 977 593 818; es ficarà un abono al rebut del mes següent.

PREU: 6,20 euros per als fixos. 5,27 per als fixos amb dos o més germans (mínim 4 dies setmanals).

GERMANS: 5’58 euros. Al segon germà s’aplicarà un descompte del 20% (mínim 4 dies setmanals).

BECARIS: mateix sistema que el curs passat.

EVENTUALS: Es pot fer ús del servei esporàdicament, previ ingrés de 6,82 euros en el
compte ES63 2100 1411 4202 0017 2374 de La Caixa, abans de les 9h 30′ al telèfon 977 593 818

CASOS ESPECIALS: Règims, urgències, celebracions, etc., avisar abans de les 9h 30′ al telèfon 977 593 818

 

fitxa menjador