Equip docent

 

Equip docent

Equip directiu
Director: Oscar Espinós  perfil i trajectòria professional director
Cap d’estudis: Cristina Sanz  Perfil i trajectòria professional-cap d’estudis
Secretari: Albert Casanova perfili trajectòria professional secretari

 

Educació Infantil

Tutora P3: Noèlia Morales

Tutora P4: Raquel Pellisé

Tutora P5: Rosa Royo

Educació Primària

Tutora de 1r: Sarai Martos

Tutora de 2n: M.Carme Ventura

Tutora de 3è: Ferran Ortiz

Tutor de 4t: Míriam Vila

Tutor de 5è: Eloi Monteverde

Tutor de 6è: Aleix Ferré

Altres:

Llengua Anglesa: Cristina Sanz

Educació Musical: Oscar Espinós

Educació Especial: Mari Escurriola

Educació Física: Albert Casanova

Religió:  Cinta Carles

Tècnica EI:  Úrsula Rodell

Coordinadora d’infantil: Rosa Royo

Coordinador primària: Miriam Vila

Coordinadora LIC: Cristina Sanz

Coordinadora informàtica: Sarai Martos

Coordinadora biblioteca infantil: Rosa Royo

Coordinadora biblioteca primària: Ferran Ortiz

Coordinadora riscos laborals: Albert Casanova

Coordinador del Plà català de l’esport: Albert Casanova