Història

Som una escola pública, depenent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i estem ubicats al delta de l’Ebre, al municipi de Deltebre i a la zona de La Cava.

Tenim una línia d’educació infantil i primària i, per tant, 9 grups i al voltant de 215 alumnes. El règim escolar és normal i d’estructura lineal. Tenim una plantilla de 16 mestres, 1 tècnica d’infantil, 1 administrativa, 1 conserge, 1 vetlladora i monitores de menjador .

Estem ubicats a la zona del Barracot i atenem, majoritàriament, alumnes del terç est de La Cava, dins el municipi de Deltebre.

El nostre alumnat és catalanoparlant i tenim una presència d’alumnat estranger inferior al 2 %.

Les llengües que treballem són el català, el castellà i l’anglès.

Participem en el Pla educatiu d’Entorn de Deltebre i el Pla educatiu d’esports.