Treballem cooperativament!

Els alumnes de 6è treballen la comprensió lectora de forma cooperativa. Per assolir els objectius de la tasca que se’ls hi presenta, cadascú té un rol assignat que cal complir amb responsabilitat.
Poc a poc anem millorant i perfeccionant les estratègies que activem en el treball… Llegeix més»

PROJECTE ENERGÈTIC

L’alumnat de 5è de l’escola, cada curs, és l’encarregat de portar a terme un Projecte Energètic que es fa extensible a tota l’escola i a totes les famílies, fomentant bons hàbits i sensibilitzant a les persones.

 

Fem problemes cooperatius!

Cada dijous a l’hora de mates fem problemes cooperatius.
En aquesta activitat hem de fer un problema amb tot el nostre grup i cadascú té una tasca:

  • Llegir l’enunciat i subratllar les dades amb blau i la pregunta amb vermell.
  • Fer la representació gràfica de l’enunciat.
  • Fer l’operació per… Llegeix més»

AMBIENTS

Els infants gaudeixen de les diferents propostes i actuen sobre els materials (manipular, explorar, experimentar) per veure quins efectes provoca en ells la seva acció. Descobreixen les qualitats dels objectes (textura, color, forma…) i van reaccionant davant les seves diferències.