Taller de la matemàtica

Els nens i nenes de 5è van poder gaudir de les activitats proposades pel Museu de la matemàtica adaptades per fer a classe, tot i que els hi hauria agradat més anar-hi.
Van fer 2 tallers, un a la classe i l’altre al gimnàs.
A la classe vam fer diferents activitats on es treballava la comprensió dels nombres, la quantitat, la representació, l’ordenació, el càlcul mental, la classificació de les formes geomètriques i la seva situació al pla, tangram reduït, gratacels… Tots aquests continguts amb activitats lúdiques que podíem fer en total autonomia.  

L’altre taller va ser el de “Les cúpules de Leonardo”, el taller es basava en la construcció col·lectiva de 2 cúpules de 4 a 5 m de diàmetre i aproximadament 1 metre d’altura.
Es va iniciar amb una petita explicació sobre la col·locació de les peces per tal que s’encavalquin mútuament i de les característiques del patró geomètric particular de la cúpula proposada. Ja que es van fer una amb quadrats i l’altre amb triangles i hexàgons.  
Un cop construïda, van poder entrar a l’interior de la cúpula aixecar-la coordinadament i moure-la per comprovar les seves propietats de resistència i flexibilitat tot aprenent que els triangles era la forma més resistent perquè els seus angles no es poden deformar.