Trets d’identitat

Fidels i conscients de la importància històrica de l’escola i dels canvis que des d’aleshores s’han anat succeint, actualment treballem d’acord amb uns valors que la caracteritzen.

Per establir aquests valors, principalment, pensem que l’alumne és el protagonista de l’aprenentatge i, per tant, el paper del mestre és estimular i canalitzar el procés d’ensenyament partint de la reflexió i el treball.

Conseqüentment, l’escola actua en base a:

 • L’educació integral com a mètode de formació dels alumnes dins d’una comunitat democràtica i participativa.
 • El pluralisme ideològic i la interculturalitat.
 • El treball d’atenció a la diversitat, respectant els diferents ritmes d’aprenentatge a on tots els infants tinguin cabuda.
 • El foment de la cultura de l’esforç i el treball ben fet.
 • El diàleg per a la resolució de conflictes.
 • La participació responsable i positiva.
 • El respecte mutu com a principi de convivència i de treball.
 • La innovació com a eina de progrés i millora.
 • La correcta comunicació entre els diferents membres de la comunitat educativa.
 • La coresponsabilitat de les famílies.
 • El compromís amb l’entorn i l’educació per la sostenibilitat.

Amb l’objectiu de ser un centre capaç de:

 • Formar una comunitat educativa de qualitat que sigui capaç d’articular les dues exigències per les quals treballem: l’educació i l’aprenentatge.
 • Educar integralment els alumnes com a persones responsables per a aconseguir el desenvolupament de la seva personalitat.
 • Potenciar i mantenir la llengua catalana com a eina d’us i comunicació de tots els estaments de l’escola.
 • Preparar els alumnes per entrar a l’educació secundària partint de les habilitats instrumentals bàsiques i mitjançant tècniques d’estudi.
 • Fomentar el respecte a la pluralitat lingüística, ètnica, religiosa, ideològica i cultural.
 • Defensar la laïcitat apostant fermament per la raó i l’empirisme.
 • Fer competents als alumnes en les dues llengües que es parlen a Catalunya i la llengua anglesa.
 • Integrar l’escola amb la realitat del medi, participant en les manifestacions culturals de la nostra societat.
 • Crear una escala de valors per a la vida basada en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l’exercici de la tolerància.
 • Preparar persones que contribueixin a la millora de la societat a partir de les seves actituds, valors, coneixements i habilitats en l’exercici de la llibertat, creativitat, responsabilitat, democràcia i respecte.
 • Formar ciutadans autònoms i emprenedors, d’esperit crític, responsables i compromesos amb el moment en que vivim.