Relació familia-escola

Família i escola formen un tàndem en la funció educativa dels nostres alumnes.

En el moment en que l’alumne arriba a l’escola ho fa amb un bagatge educatiu familiar i amb unes condicions que el situen en una posició concreta davant l’aprenentatge. La col·laboració de la família amb l’escola, com a màxima coneixedora de la individualitat dels seus fills i filles, obre un ventall d’oportunitats en els processos escolars que l’escola no pot desaprofitar. Per aquest motiu, és necessari que escola i família treballin plegats amb un objectiu comú: l’èxit educatiu. Junts hem de ser capaços de donar coherència i complementarietat a la tasca educadora.

L’escola té diferents vies que garanteixen aquesta interacció i cooperació:

  • Jornades de portes obertes on s’atén en petits grups a les famílies interessades en matricular els seus fills/es al Centre.
  • Entrevistes individuals de la tutora amb els pares i /o mares dels alumnes que inicien l’escolaritat a P-3 abans de començar el curs.
  • Reunions de grup, un cop iniciat el curs, per conèixer i informar de com, què i quan es treballaran els diferents continguts del currículum.
  • Entrevistes individuals de la tutora amb cadascuna de les famílies del grup com a mínim un cop cada curs i/o les vegades que es consideri necessari.
  • Intercanvis via mail, notes a l’agenda o telèfon per informar, notificar o plantejar alguna qüestió urgent o molt concreta.

Dins un caràcter més general, l’escola també obre les seves portes a les famílies diverses vegades al llarg del curs amb l’objectiu de compartir celebracions i actes culturals importants (Carnaval, Sant Jordi,…).

La junta de l’AMPA i l’Equip Directiu de l’Escola es reuneixen periòdicament per tractar tant de les inquietuds de les famílies com d’aspectes organitzatius.

Tanmateix, l’escola remet a les famílies informació constant sobre els projectes de centre i, quan és possible, la forma com hi poden participar.