Assemblea d’escola

La comunicació i el diàleg transformen situacions de conflicte i organització en un fòrum de discussió i debat que porta als nostres alumnes al coneixement compartit, eixamplament de perspectives referencials, acceptació de diferències, desenvolupament de l’autonomia i capacitat de cooperació.

Des de ben petits, primer de Primària, fins a sisè, els nostres alumnes participen activament de les assembles d’Escola. Dos cops al mes, i al llarg d’una hora, dialoguen sobre aspectes relacionats amb diversos interessos personals sorgits de l’assemblea de classe (aquesta es realitza un cop a la setmana en l’àmbit de la classe i dinamitzada per la tutora).

L’interès dels alumnes per participar de l’assemblea i representar els interessos del grup és general, per això un parell de cops al llarg del curs es fa canvi de representants a partir d’una elecció democràtica dins del grup.

assemblea 009 assemblea 016
assemblea 005 assemblea 018
assemblea 001 assemblea 015