Activitats Educatives

fent formes

El currículum de l’educació infantil i primària esdevé la guia de totes les nostres activitats educatives, ens orienta metodològicament i ens dóna eines per la concreció, procurant desvetllar la motivació, la curiositat i la imaginació dels nostres alumnes.

Per això, a l’escola, portem a terme tota una sèrie d’activitats educatives pròpies que garanteixen l’intercanvi entre iguals, la emprenedoria i transversalitat i la qualitat educativa.

Parelles lectores:

Un cop per setmana, els alumnes de 4t ajuden a llegir contes als nens i nenes de P-5. Ho fan en un espai comú, la biblioteca a l’hivern o bé els espais exteriors quan el temps és bo. Entre els dos cursos formen parelles estables que al llarg del curs es coneixen i s’intercanvien coneixements i experiències.

Biblioteca:

La biblioteca de classe facilita l’ accés a la lectura, la biblioteca d’escola, la importància i el valor de l’espai comú en el qual tothom hi té accés. A l’escola s’utilitzen ambdós espais a diari facilitant als alumnes el préstec, la consulta i la lectura com a eina de coneixement i també d’oci.

Projectes interdisciplinaris:

Al llarg del curs, els nostres alumnes realitzen un o més projectes, normalment de certa envergadura i en grup. Partim de l’interès dels nens i nenes i, a partir de la planificació, l’organització, la participació i la presa de decisions es va desenvolupant la capacitat de d’iniciativa, l’autonomia, el respecte i l’acceptació. A les classes dels més petits acostumem a treballar el projecte a partir del nom de la classe que els alumnes han triat de forma democràtica, als cursos dels més grans sorgeix dels interessos dels mateixos alumnes, per això, mai, d’un curs al següent, els projectes coincideixen ni en els continguts ni en les activitats.

Tallers:

L’escola complementa les diferents àrees curriculars amb els tallers. Ens organitzem de forma que els alumnes de dos cursos consecutius i una sessió setmanal porten a terme de forma rotatòria quatre activitats que amplien el currículum. L’àrea de llengua catalana, matemàtica, ciències i anglès formen el contingut d’aquests tallers. Treballar en grup reduït amb alumnes de cursos diferents permet, per una part, millorar la relació entre ells i donar valor a la feina del company i, per l’altre, poder fer un treball més individualitzat atenent les característiques de cadascun dels nens i nenes de l’escola.

Tutories individualitzades:

A mesura que els nostres alumnes es fan grans és fa imprescindible mantenir un contacte directe amb ells, per això, cada tutora, des de 3r a 6è, disposa d’una estona setmanal per poder compartir il·lusions, angoixes i necessitats dels seus alumnes

Participem en el programa Barcelona + sostenible

La sostenibilitat i l’interès de tota la comunitat educativa per l’entorn fan que des de fa temps l’escola estigui acollida al projecte Agenda 21. Periòdicament es planifiquen plans d’actuació que inclouen el respecte i millora de tot el que ens envolta. Actualment estem tirant endavant tota una sèrie d’activitats relacionades amb el tema de la sensibilitat acústica.

L’anglès a la classe de medi:

Considerem que l’anglès és una llengua d’unitat i enllaç entre tots els aspectes de l’escola alhora que un canal de comunicació imprescindible en la nostra societat, per això, aquest curs, endeguem una nova forma de treballar que, en aquests primers moments consistirà en que els alumnes de quart desenvolupin les habilitats d’escoltar, parlar, llegir i escriure en anglès a través de l’àrea del coneixement del medi.