Consell escolar

Es reuneix preceptivament a l’inici de curs i al final, així com una vegada al trimestre, i sempre que el convoca el president o bé ho sol·licita almenys un terç dels seus membres.

Actualment està constituït de la següent manera:

 • Representants sector professorat:
  • Roger Fernández Casadó
  • Mireia Sirisi Calero
  • Mireia Guzmán Camafort
  • Ester Mellado Ramos
  • Irene Quiñones Mora
  • Cristina Niubó Garcia
 • Representants sector famílies de l’alumnat:
  • Miguel Àngel Alegre Llaveria
  • Cristina Cabré Garcia
  • Cristina Camacho Martín
  • Pilar Piñero Palau
  • Susanna Giner Segura
  • Juan Manuel Cenizo Fuentes
 • Representant Ajuntament: Montserrat Piñero Palau
 • Representant sector PAS: Carlos Antonio Mora Melgar
 • Representant AMiPA: Jordi Pàmies Choren
 • Cap d’Estudis: Miguel Iglesias González
 • Secretària: Pilar Estalella Liesa
 • Directora i Presidenta del Consell Escolar: Misericòrdia Duran Nebot