Programa d’actuacions

 1. RECOLLIDA SELECTIVA: identifiquem i classifiquem la brossa que generem al centre i implantem la recollida selectiva (paper, plàstic, orgànica).
 2. GESTIÓ DEL PAPER: utilitzem paper reciclat, i fomentem l’estalvi i l’aprofitament del paper.
 3. LA VIDA DELS MATERIALS: tenim cura i aprofitem al màxim tots els materials escolars.
 4. ESMORZAR SENSE RESIDUS: ús de carmanyoles per portar l’esmorzar.
 5. AMIC VERD/AMIGA VERDA: els encarregats mediambientals a l’aula.
 6.  DELEGAT/DA AMBIENTAL: representant ambiental de l’alumnat de l’escola.
 7. COMUNICACIÓ: volem afavorir l’intercanvi d’experiències, la comunicació i el diàleg entre tota la comunitat educativa.
 8. DIES MUNDIALS: participem en la celebració i difusió dels Dies Mundials relacionats amb el Medi Ambient i amb la convivència social.
 9. LLIBRE MEDI AMBIENT: fomentem l’intercanvi de contes ambientals entre l’escola i la família.
 10. VIA VERDA I ROSERAR: coneguem els arbustos i arbres de la nostra escola.
 11. TALLER HORT ECOLÒGIC: despertem l’interès per l’entorn i pel coneixement del món natural i rural.
 12.  ESTALVI ENERGÈTIC: fomentem l’estalvi energètic,