Calendari del curs

Inici del curs 2018-2019:

12 de setembre de 2018

Vacances:

Del 22 de desembre de 2018 al 8 de gener de 2019  (ambdós inclosos)

Del 13 al 22 d’abril de 2019 (ambdós inclosos)

A partir del 22 de juny de 2019

Dies festius

25 de setembre, 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 de desembre de 2017 i els dies festius del 2019 que el Govern de la Generalitat i l’Ajuntament determinin.

Dies festius de lliure disposició:

2 de novembre i 7 de desembre de 2018

4 de febrer i 4 de març de 2019

Jornada continuada:

21 de desembre de 2018 i del 10 al 21 de juny de 2019 (ambdós inclosos)

L’horari lectiu del centre és de 2/4 de 9 del matí a les 12 del migdia i de les 3 de la tarda fins a 2/4 de 5.

Els dies de jornada continuada es realitza horari compactat de 2/4 de 9 del matí fins a 2/4 d’1 del migdia. (L’alumnat que utilitza el servei de menjador surt a les 3 de la tarda.)