L’escola

L’Escola Isabel Besora és un centre educatiu de titularitat pública i, per tant, ha de seguir les directrius i normatives establertes pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Impartim docència de segon cicle d’Educació Infantil (3-6 anys) i d’Educació Primària (6-12 anys). Actualment hi ha 500 alumnes i 35 mestres.

L’horari lectiu és de 2 quarts de 9 a 12 del matí, i de les 3 a dos quarts de 5 de la tarda.

La nostra escola pretén que “La cultura catalana sigui vehicle i unió cultural de tot l’alumnat”, per això establim lligams de col·laboració amb els diferents àmbits reusencs per tal d’apropar l’escola al seu entorn cultural. L’objectiu de la nostra escola és fer que l’alumnat sigui el protagonista del seu procés d’aprenentatge, estimulant la seva curiositat, motivació i interès. Treballem per a l’equitat i per a l’excel·lència dels alumnes i per a que cadascun d’ells arribi al màxim de les seves possibilitats.

Alguns dels nostres criteris educatius són:

 • El foment dels valors democràtics a través del respecte al pluralisme, dels comportaments no violents i no discriminadors.
 • La coeducació i l’educació per a la pau i la convivència.
 • El respecte al medi ambient i la responsabilitat davant el consum.
 • La col·laboració amb l‘entorn social i cultural.
 • Utilitzem les Noves Tecnologies.
 • Aprenentatge de l’Anglès a partir de P3.
 • Introduïm la Informàtica a P3.
 • Treballem en Projectes, Tallers i Centres d’interès, per tractar diferents aspectes transversals del currículum.
 • Emprem l’Anglès en àrees no lingüístiques.
 • Tenim mestres especialistes de Música, E. Física, Religió, Anglès i E. Especial.
 • Comptem amb un professorat compromès i en contínua formació.
 • Treballem l’hort i el roserar.
 • A P3 disposem d’una persona Tècnica en Educació Infantil (TEI).
 • Eduquem per a una escola sostenible, i tenim el distintiu d’Escola Verda.

Entre d’altres accions educatives destaquem:

 • Publiquem la revista mensual “La Tronada”.
 • Celebrem les festes tradicionals, amb la col·laboració de l’AMiPA: Castanyada, Nadal i Reis, Carnaval, Sant Jordi,…
 • Participem activament en els programes educatius municipals.
 • Es fan Jocs florals per Sant Jordi.
 • Servei de menjador gestionat per Cuina i Gestió, sota la tutela del Consell Comarcal.
 • L’AMiPA, la nostra Associació de Mares i Pares d’Alumnes, és dinàmica i organitza diferents activitats extraescolars.