PROJECTE LINGÜÍSTIC

El projecte lingüístic és el document que recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües a la nostra escola.

En aquest document queden definits el tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge, el procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua castellana, la metodologia en l’ensenyament de la llengua anglesa i els criteris generals per a les adequacions de les llengües a la realitat sociolingüística del centre.