On som

Escola Minyons d’Urgell
Carretera de Palau, s/n
25244 Fondarella

Tel. 973 71 17 79
c5001606@xtec.cat