L’escola

Aquesta secció  conté totes les pàgines necessàries per a oferir una descripció general de l’escola: ubicació, història, organigrama del centre, calendari, oferta educativa, material escolar, instal·lacions, salut, revista escolar…

imatge centre [1024x768]