Oferta educativa

La nostra escola ofereix escolarització per a nens i nenes d’Educació Infantil i Primària és a dir, per a infants dels 3 fins als 11 anys.

En acabar l’etapa de primària el nostre alumnat té com a centres d’Educació Secundària adscrits l’IES “Isaac Albéniz”, “Pompeu Fabra” i “La Riera”, per continuar els seus estudis fins a 2n de Batxillerat.