On som

Escola Les Ciències
Carrer de la Ciència, 19
08917 Badalona

Tel. 938823516
esclesciencies@xtec.cat