Projecte educatiu

L’escola Les Ciències és de de titularitat pública i catalana, inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat.

Els nostres objectius són:

  • l’educació integral de l’alumnat
  • La integració, respecte, no discriminació
  • l’atenció a la diversitat
  • la participació, comunicació i col·laboració dins la comunitat educativa
  • la participació, comunicació i col·laboració amb serveis, entitats i institucions