Material escolar

Preu del material alumnes d’Educació Infantil i primària és de 70,00 € l’any.

L’AMPA subvenciona el 50% per tant, les famílies pagareu 35 euros