Material escolar

Preu del material alumnes d’Educació Infantil: 65,00 €

Preu del material alumnes de Primària: 70 €